Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi Hizmetleri

Dijitalleşme günümüzde bilişim sistemlerinin yaygın ve etkin kullanımı ile kurumların iş hedeflerine ve karlılıklarına ulaşmalarının formülü olarak algılanmaktadır. Bu amaçla farklı üreticilere ait çözümlerin ve değişik teknolojilerin bir arada kullanılması bir dijitalleşme karmaşasını da beraberinde getirmektedir. Bu yoğun teknoloji kullanımı riskler göz önüne alınmaz ise bir teknoloji bağımlılığına dönüşebilmektedir. Siber risklere dirençli olmak çalışanlardan, üst yönetim seviyelerine kadar her kademede farkındalık oluşturmayı gerektirir. Siber tehlikelerin nereden gelebileceği belirlenmelidir. Kurumun özünü oluşturan değerlere, kaynaklara ve varlıklara olası saldırı senaryolarının çıkarılması ve ardından bu senaryolar ile tehditlerin iş akışlarına nasıl etki edeceğinin tespiti risk değerlendirmelerinin yapılması bu hizmetinin özünü oluşturur. Daha sonraki aşamada  risklerin azaltılması/risklerden kaçınılması için gerekli süreç iyileştirmeleri ve gerekirse  yazılım/donanım çözümleri belirlenir.

 

BÜSİBER ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi danışmanlık hizmetlerinin etkin kullanılmasıyla şirketin bilgi güvenliği risklerinin azaltılmasını ve yönetilebilmesini amaçlamaktadır. Bu standartların işler hale getirilmesinde şirketlerdeki tüm süreçler risk penceresinden gözden geçirilecek, iyileştirilecektir. Şirketlerin kazandığı Bilgi güvenliği yönetimindeki olgunluğun ve ilgili tüm birimlerde bir farkındalık artışı ve iş kalitesi olarak ortaya çıkması hedeflemektedir.