07 Kasım 2017 KVKK Teknik Uygulamaları Zirvesi

 KVKK Teknik Uygulamaları

Ülkemizde kişisel verilerin korunması konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanlanmıştır. KVKK özel veya kamu kurumu ayrımı yapmakszın​ herkesi etkilemektedir. Özel hayatın gizliliği prensibi, kişisel verilerin işlenmesi , temel hak ve özgürlüklere dair usul ve esasların ortaya konması için çıkartılan KVKK bilgi işlem departmanlarına yeni sorumluluklar ve iş yükü getirmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi (BÜSİBER) olarak düzenlediğimiz bu organizasyonda hukuki konularda  İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu, teknik boyutlarda ise  Uluslararası  Business Integration Partners firması ile işbirliği yapılımıştır. BUSİBER danışmanları da konu hakkında değerli katkılar yapacaktır.

Bilgi Sistemleri Araştırma Merkezi Bünyesinde Hizmet veren BÜSİBER kamu ve özel sektörün hizmetinde.

media sponsoru: