SOME (Siber Olaylaylara Müdahale Ekibi) Eğitimleri
Goal: 

Some ekiplerinin ihityaç duyduğu aşağıdaki başlıklarla ele alınan eğitimlerdir:

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

Siber Olaylara Müdahale Ekibi Kurulum ve Yönetimi Eğitimi

Sızma Testleri Eğitimi

Güvenli Yapılandırma Denetimi Eğitimi

Bilişim Sistemleri Adli Analizi Eğitimi

Bilgisayar Adli Analizi – Derinlemesine Windows Eğitimi

Ağ Adli Analizi Eğitimi Saldırı Teknikleri Eğitimi

Saldırı Tespit ve Kayıt Yönetimi Eğitimi

Merkezi Güvenlik İzleme ve Olay Yönetimi Eğitimi

Zararlı Yazılım Analiz Yöntemleri Eğitimi

DDoS Saldırıları ve Korunma Yöntemleri Eğitimi

Bilişim Hukuku Eğitimi

Prerequisites: 

Katılımcıların temel ağ ve uygulama teknolojileri bilgilerine sahip olmaları gerekmektedir. 

Participants: 

Bilgi güvenliği ve bilgi teknolojileri denetçileri, bilgi teknolojileri risk ve uyum uzmanları, sistem ve ağ yöneticileri eğitime katılabilir.

Content: 

Güvenli Yapılandırma Denetimi Eğitimi

Ön Şartlar

 • Temel ağ bilgisi
 • İşletim sistemleri bilgisi (Windows ve Unix)
 • Sınır güvenliği yapılarını tanıma.

Ana Konular

 • Zafiyet, tehdit tanımları
 • Açık kaynak kodlu güvenlik zafiyet tarayıcıları ve bu araçların kullanımı
 • Windows işletim sistemi denetimi
 • Unix/Linux sistemlerin denetimi
 • Bir ağın topolojisini çıkartma
 • Sınır sistemleri denetimi

Sızma Testleri Eğitimi

Ön Şartlar

 • Temel ağ bilgisi
 • İşletim sistemleri bilgisi (Windows ve Unix)
 • Etki alanı bilgisi
 • Sınır güvenliği yapılarını tanıma

Ana Konular

 • Pentest tanımı, amacı, dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Dış ağ taramaları ve aktif bilgi toplama
 • Keşif ve zafiyet tarama
 • Zafiyet istismar etme (exploitation)
 • Etki alanı ve son kullanıcı bilgisayarları sızma testleri
 • İstismar sonrası yapılması gerekenler (post-exploitation)
 • Veritabanı sızma testleri
 • Network bileşenleri sızma testleri ve ikinci katman saldırıları
 • Güvenlik mekanizmaları atlatma yöntemleri
 • Sosyal mühendislik
 • Web uygulamaları sızma testleri

Saldırı Teknikleri Eğitimi

Ön Şartlar

 • Temel TCP/IP bilgisi
 • Temel işletim sistemi bilgisi

Ana Konular

 • Güvenlik Testlerinde Bilgi Toplama
 • TCP/IP İletişiminde Oturuma Müdahale
 • Güvenlik Duvarları
 • Saldırı Tespit ve Engelleme Sistemleri
 • Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri ile İçerik Filtreleme Sistemlerini Atlatma
 • Host/Ağ/Port Keşif Ve Tarama Araçları
 • Zafiyet Tarama ve Bulma Sistemleri
 • Exploit Çeşitleri ve Metasploit Kullanımı
 • Kablosuz Ağlar ve Güvenlik
 • Web Uygulama Güvenliği ve Hacking Yöntemleri
 • VPN ve Şifreleme Teknolojileri
 • Son Kullanıcıya Yönelik Saldırı Çeşitleri ve Yöntemleri
 • Güvenlik Amaçlı Kullanılan Firefox Eklentileri
 • Linux sistem yönetimi ve güvenliği
 • TCP/IP Protokol Ailesi Zafiyet Analizi
 • Paket Analizi, Sniffing

Saldırı Tespit ve Kayıt Yönetimi Eğitimi

Ön Şartlar

 • Temel işletim sistemi bilgisi
 • Temel TCP/ IP bilgisi
 • Temel Linux bilgisi

Ana Konular

 • Trafik Analizi Temelleri
 • Uygulama Protokolleri ve Trafik Analizi
 • Açık Kaynak Kodlu Saldırı Tespit Sistemi
 • Ağ Trafiği Analizi ve İzleme
 • Uygulama protokolleri için saldırı tespit metotları
 • Kayıt Yapılandırma Ayarları
 • Kayıt Analiz Yöntemleri ve Teknikleri
 • Kayıt Yönetimi
 • Büyük Boyutlu Kayıtların İşlenmesi
 • Kayıtları İzleme
 • Olay Müdahalesi için Kayıtlar
 • Adli Analiz Kayıtları
 • Uyumluluk için Kayıt
 • Kayıt Toplamada En Sık Yapılan Yanlışlar
 • Kayıt Standartları

Merkezi Güvenlik İzleme ve Olay Yönetimi Eğitimi

Ön Şartlar

 • Temel işletim ve bilişim sistemleri bilgisi
 • TCP/ IP Temel Ağ ve Güvenlik bilgisi
 • Kayıt Yönetimi ve Saldırı Tespit temelleri bilgisi

Ana Konular

 • Merkezi Kayıt Yönetimi sistemleri
 • Olay ilişkilendirme sistemleri (SIM)
 • SIM çözümlerine örnekler
 • Envanter analizi ile yüksek riske sahip varlıkların belirlenmesi
 • Açık Kaynak Kodlu Merkezi Güvenlik İzleme Yazılımı (OSSIM)
  • OSSIM Mimarisi ve entegre araçlar
  • OSSIM Kurulumu
  • OSSIM Konfigürasyonu
  • OSSIM Web Konsolu
  • Güvenlik politikalarının ve raporlarının düzenlenmesi
  • OSSIM ajanı ile bilgi toplama
  • SYSLOG ile bilgi toplama
 • Güvenlik Olaylarının Korelasyonu (Saldırı ilişkilendirme)
 • Güvenlik istihbaratı için olay analitik iş akışlarının optimize edilmesi
 • Olay analizi ve müdahale
 • Sistem bakımı ve güncelleme

Siber Olaylara Müdahale Ekibi Kurulum ve Yönetimi Eğitimi

Ön Şartlar

 • Hem idari süreçler, hem bilişim sistemleri altyapısı konularında tecrübe sahibi olmak.

Ana Konular

 • Giriş (Tarihçe, örnek bilgisayar olayları, örnek SOME’ler ve organizasyonlar)
 • SOME temel konuları (SOME nedir, SOME çerçevesi, SOME servis çerçevesi)
 • Siber olay müdahale süreci (olay müdahale servis tanımı ve servis işlevleri)
 • SOME operasyonel elemanları (yazılım, donanım, politika ve prosedürler)
 • SOME proje planı

Bilişim Sistemleri Adli Analizi Eğitimi

Ön Şartlar

 • Temel Linux ve Windows işletim sistemi bilgisi.

Ana Konular

 • Bilgisayar olaylarına müdahale
 • Bilgisayar adli analizi hazırlık aşamaları
 • İşletim sistemlerinde dosyalama sistemleri (NTFS, FAT32, ext2, ext3) hakkında bilgiler
 • (Dosyaların bu sistemlerde ne şekilde oluşturulduğu, saklandığı, silindiği vb.)
 • Bilgisayarların çeşitli bölümleri için (RAM, “Stack” alanı, sabit diskler vb.) verilerin
 • kalıcılığı ve veri çıkarma şekilleri
 • Linux üzerinde bilgisayar olayı adli analizi yapılması ve ilgili araçların tanıtımı
 • Uygulamalı kısımda adli analiz çalışma ortamının kurulması ve araçlarla şüpheli dosya
 • incelemesi yapılması
 • Windows üzerinde bilgisayar olayı adli analizi yapılması ve ilgili araçların tanıtımı
 • Adli analizle ilgili yasal çerçeveler ve delillerin mahkemeye sunulabilecek şekilde
 • saklanması

Bilgisayar Adli Analizi – Derinlemesine Windows Eğitimi

Ön Şartlar

 • Bilişim sistemleri Adli Analizi Eğitimi

Ana Konular

 • Sayısal Adli Analiz Temelleri ve Kanıt Toplama
 • Uygulamalı: Temel Windows Adli Analizi Bölüm 1 - Dizi Sorguları, Veri madenciliği ve
 • E-posta Adli Analizi
 • Uygulamalı: Temel Windows Adli Analizi Bölüm 2 – Kayıt Defteri ve USB Analizi
 • Uygulamalı: Temel Windows Adli Analizi Bölüm 3 – Kayıt Dosyası Analizi
 • Uygulamalı: Temel Windows Adli Analizi Bölüm 4 – Web Tarayıcı Analizi
 • Uygulamalı: Sayısal Adli Analiz Yarışması

Ağ Adli Analizi Eğitimi

Ön Şartlar

 • Katılımcıların (VirtualBox veya VMWare) üzerinde çalıştırılacak sanal işletim sistemini sıkıntısız çalıştırabilecek bir bilgisayarının olması.
 • Katılımcıların Linux işletim sistemi temelleri ve uygulamaları hakkında bilgili olması.
 • Katılımcıların Linux işletim sistemlerinde basit kurulum ve bağlantı işlemlerini yapabilir düzeyde olması (IP Adresi atama, log dosyası takip etme, editör kullanımı vb.).
 • Katılımcıların genel ağ protokolleri (IP, HTTP, TCP, UDP, vb.) ve ağ dinleme araçları (wireshark, tcpdump vb.) hakkında giriş seviyesinde bilgisinin olması.

Ana Konular

 • Dijital kanıtların ağ kaynaklarından elde edilmesi
 • Analiz sürecinde elde edilecek sonuçların tekrar üretilebilir olması ve elde edilen kanıtların güvenilir olması
 • Ağ analizinde farklı amaçlar için kullanılabilecek araçlar, teknolojiler ve süreçler
 • Mobil cihaz güvenliği
 • Uygulamalar

Zararlı Yazılım Analiz Yöntemleri Eğitimi

Ön Şartlar

 • Temel işletim sistemi bilgisi

Ana Konular

 • Uygulamalı: Zararlı Yazılım Araçları ve Yöntemleri
 • Uygulamalı: Zararlı Yazılım Analizi Temelleri
 • Uygulamalı: Diğer Zararlı Yazılım Analiz Yöntemleri
 • Uygulamalı: Zararlı Kod Analizi
 • Uygulamalı: Zararlı Yazılımlardan Korunma Yöntemleri

DDoS Saldırıları ve Korunma Yöntemleri Eğitimi

Ön Şartlar

 • Temel TCP/IP bilgisi

Ana Konular

 • DDoS saldırı çeşitleri
 • DDoS saldırı analizi
 • DDoS ile mücadele

Bilişim Hukuku Eğitimi

Ön Şartlar

 • Belirli bir ön şart yoktur.
 • Ana Konular
 • Adli Sürecin yürütülmesi temel eğitimi
 • Bilgisayar teknolojisi
 • Sayısal veri teknolojisi
 • İşletim sistemi ve yazılımlar
 • İnternet teknolojisi
 • İstemciler için ağ güvenliği
 • Kablosuz internet erişimi ve güvenliği
 • Bilişim kültürü
 • İnternet arama motorları
 • İnteraktif bankacılık-ceza
 • Bilişim suçları-kanun maddeleri
 • Elektronik imza
 • Bilişim suçları-örnek olaylar
 • Hakaret-sövme suçları (internet-SMS vb.)
 • Bilirkişi raporları
 • Alan adları hukuku
 • Delil tespiti-hukuk
 • Delil tespiti-ceza
 • İnternet servis sağlayıcılar
 • Spam-yığın E-posta-SMS
 • İnternet sitelerinin filtrelenmesi
 • E-tüketici
 • Av.tr- e-baro
 • Sanal kumar
 • E-devlet uygulamaları
 • Uluslararası mevzuat
 • İnteraktif bankacılık-hukuk
 • Yüksek mahkeme kararları
 • UYAP
 • Kişisel verilerin korunması
 • Fikri haklar-ilgili hükümler
 • Telekomünikasyon hukuku
 • Çocuk pornografisi

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

Ön Şartlar

 • Belirli bir ön şart yoktur. Kalite sistemleri ile tanışıklık avantaj olmaktadır.

Ana Konular

 

 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi nedir? Neden gereklidir?
 • ISO 27001’de “Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem al” döngüsü
 • Bilişim sistemi risk analizi ve tedavisi
 • ISO 27001 temel kontrol alanları
  • Güvenlik politikası
  • Bilgi güvenliği organizasyonu
  • Varlık yönetimi
  • İnsan kaynakları güvenliği
  • Fiziksel ve çevresel güvenlik
  • İletişim ve işletim yönetimi
  • Erişim kontrolü
  • Bilişim sistemi edinim, geliştirme ve bakımı
  • Bilgi güvenliği olay yönetimi
  • İş sürekliliği yönetimi
  • Uyum
 • ISO 27001’e uygunluk denetimi
  • Denetim planlama
  • Denetim kontrol listeleri
  • Uygunsuzluklar ve raporlama
 • Çeşitli uygulamalar

 

Location: 
İstanbul