09 October 2018 Domestic Solutions for Cyber Security and Data Protection Summit

 

BÜSİBER - Domestic Solutions for Cyber Security and Data Protection Summit

BÜSİBER (Boğaziçi University Management Information Systems Cyber Security Center), with Turkey Cyber Security Cluster, brings together domestic manufacturers, academia and the public to discuss cyber security and data protection.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, 2017 yılında ilgili tüm kamu kurum/kuruluşlar, özel sektör ve akademi temsilcilerinin katılımlarıyla ortaya çıkan, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından desteklenen ve SSTEK A.Ş. tarafından yürütülen bir projedir. Kümenin uzun vadeli hedeflerinin belirlenmesi ve yönetilmesi Danışma Kurulu vasıtasıyla yapılır. Kümelenmenin günlük operasyonları SSTEK A.Ş. bünyesinde kurulan Koordinasyon Ofisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Kümelenmeye Türkiye’de yerleşik ve Siber Güvenlik alanında ürün/hizmet geliştiren firmalar üye olabilir.

Turkey Cyber Security Cluster is a project which started in 2017 and has members from public/private industries and academia. It is supported by the Ministry of Defence Industries and run by SSTEK AŞ. The long-term goals of the cluster are determined and managed through the Advisory Board. The daily operations of the cluster are carried out by the Coordination Office established within SSTEK A.Ş. Turkish companies developing products / services in the field of cyber security can become members of the cluster.

 

BÜSİBER, which was established within the Information Systems Research Center with the support of the Istanbul Development Agency, aims to raise awareness about cyber security and personal data protection and to train the human resources needed in this field.

Sponsors:

Silver sponsors:

          

                  

 

Bronze sponsor:

 

Support Sponsors:

                     

 

 

Supporters: